Jak dbać o seniorów w dobie koronawirusa?

Praktyka pokazała, że grupą najbardziej narażoną na ciężki przebieg, a nawet zgon z powodu koronawirusa są seniorzy. Nestorzy mają bardzo często obniżoną odporność z racji wieku, a także licznych dodatkowych chorób współistniejących. Niestety, jest to doskonała pożywka dla wirusa, który może spowodować bardzo szybko spustoszenie w ciele seniora. Z tego Więcej…